Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Варок лайтинг системс

Завод за автомобилно осветление Варок лайтинг системс е част от американската Varroc Lighting Systems, която е собственост на едноименната индийска група. Варок лайтинг системс стартира завода си в Димитровград през 2018 година.

Производството е съсредоточено в производството на задни и сигнални лампи. В завода са разположени машини за инжектиране, метализация и вибрации. Продукцията се контролира от лаборатории разположени на територията на завода.

Контакт