Изложба „Дарения, дарители, памет“

This event has ended

Изложбата включва около 100 предмети, станали част от музейния фонд през последните три години, свързани с историята, бита и духовния живот на населението на Димитровградска община. Повечето от тях не са показвани или са представяни за кратко в различни изложби.
Експозицията ще бъде открита на 1 ноември, Денят на народните будители. и е жест на признателност към нашите дарители, благодарение на които фондовете на музея всяка година нарастват и се обогатяват.
Те ни помагат да осъществяваме основна си мисия като музей – да изучаваме и популяризираме миналото на родния край, да съхраняваме паметта за миналото.