Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс „Шанс“ 2019

This event has ended

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Ш А Н С
17–18 април 2019г.

ЦЕЛИ:

Основните целите на конкурс „ШАНС“ са да открива и популяризира млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби. Да осмисли свободното време на децата и да ги приобщава към съвременните тенденции в развитието на българската култура и изкуство. Конкурсът цели да осъществява творчески контакти между участници, педагози и изтъкнати представители на българската култура, както й да провокира децата да творят и да създава приятелства.

РЕГЛАМЕНТ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват деца и младежи до 12 клас, разпределени в четири възрастови групи:
Първа възрастова група – до 7 навършени години
Втора възрастова група – от 1 до 4клас;
Трета възрастова група – от 5 до 8 клас;
Четвърта възрастова група – от 9 до 12 клас.

РАЗДЕЛИ:

I . ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
Конкурсът е в направлениe: поезия и проза. Темата е: : „Пролетно ухание“
Всеки желаещ да участва може да го направи с до 2 (две) творби във всяко направление.
Творбите, трябва да бъдат изпратени до 17:00ч. на 01.04.2019г. на e-mail: shans_dmc@abv.bg
Всяка творба трябва да съдържа следната информация:
трите имена на автора;
възраст;
клас и училище;
телефон за връзка

I I . ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

1. Конкурс за рисунка на тема: „Пролетно ухание“.
2. Конкурс за рисунка на тема: „Мода в бъдещето ”.

Всеки желаещ може да участва в конкурса с не повече от 2 (две) рисунки, без ограничение на използваните материали и техники с размер А4 /210 х 297/ или А3 т.е /297 x 420/ .
Рисунките да се изпращат или носят на ръка на адреса на ОП ”Детски и младежки център” ет. 3, каб. 5 до 17:00ч. на 01.04.2019г. на всяка рисунка да се посочат следните данни:
трите имена на автора;
възраст;
училище и клас;
телефон за връзка.
С наградените рисунки ще бъде подредена изложба в АРТ пространството на ОП „Детски и младежки център”.

III. ФОТОКОНКУРС:

Конкурс за снимка на Тема: „Пролетно ухание“
В конкурса могат да участват ученици само от трета и четвърта възрастова група.
Младите фотографи могат да участват с до 3(три) снимки на фотохартиен носител с размери А4(210 х297).
Фотографиите се носят на ръка в ОП „Детски и младежки център” ет.3, каб.5 до 17:00ч. на 01.04.2019г. Всяка фотография да бъде придружена от следната информация:
име, презиме, фамилия
възраст
училище и клас
телефон за връзка
Класираните фотографии ще участват в общинска изложба „ШАНС”2019 съвместно с номинираните рисунки.

IV. ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО:

Конкурс за произведения на изкуството на Тема „Пролетно ухание“
Деца и ученици могат да участват индивидуално с изработени от тях от различни материали – пластика, пана, керамика, дърворезба, обемни форми ,квилинг, карвинг, икебана, декупаж, оригами, римски мозайки и др. Размери: до 30/30/30 см. височина, дължина или ширина.
Творбите се представят в ОП” Детски и младежки център” ет. 3, каб. 5 до17:00 на 01.04.2019г., придружени със следната информация.
наименование на творбата;
трите имена на автора;
училище, школа, клуб, клас;
телефон за връзка.

V. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

А/ ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
Конкурсът е за изпълнители на фолклорни, забавни и популярни песни. Участниците се представят с до 2 (две) песни по свой избор с времетраене до 5мин.
Могат да участват индивидуални изпълнители, вокални дуети, трио, вокални групи и формации.
СЪПРОВОД:
собствен оркестър;
синбек;
без съпровод.
Брой на участниците във вокалните групи – неограничен.
За вокалните изпълнения не се допуска плейбек.
Заявките и записите на синбека се изпращат или носят на ръка на адреса на ОП”Детски и младежки център” ет. 3, каб. 2 до 17:00ч. до 01.04.2019г. или на ел.поща shans_dmc@abv.bg
Б/ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
Конкурс за изпълнители на струнни,духови, клавишни и електронни инструменти,
Участниците се представят с 1 (едно) изпълнение по свой избор с обща продължителност до 3 минути.
Могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, триа , квартети и ансамбли.
Заявката с име на изпълнителя и име на музикалното произведение се подават в ОП „Детски и младежки център” ет. 3, каб.2 до 17:00ч. до 01.04.2019г. или на ел.поща shans_dmc@abv.bg

VI. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
А/ НАРОДНИ ТАНЦИ;
Участват танцови състави и ансамбли с камерни и /или/ масови танци. Изпълняват се до 2(два) танца с общо времетраене до 6 минути /т.е. всеки танц до 3 мин./
Съпроводът може да бъде на живо или записан на CD (компакт диск) и донесен в ОП„Детски и младежки център” ет. 3, каб.2 до 17:00ч. на 16.03.2018г.или изпратен на ел.поща shans_dmc@abv.bg
Б/ МОДЕРНИ ТАНЦИ
Раздели:
– класически балет;
– съвременни танци;
– характерни танци;
– латино танци;
– хип хоп.
Във всеки раздел могат да участват индивидуални изпълнители (1 изпълнител), дуети (двама изпълнители), малки групи( от 3 до 7 изпълнителя) и формации( от 8 до 24 изпълнителя). Всеки състав изпълнява до 2( два) танца с общо времетраене до 4мин., в категория сола и дуети за всяка възрастова група.
Всеки колектив има право на 1малка група и 1 формация с времетраене до 3,30 мин за всяка възрастова група.
Музиката за танците да бъде записан на CD (компакс диск) и донесен в ОП „Детски и младежки център” ет.3, каб.2 до 17:00ч. на 01.04.2019г. или изпратен на ел.поща shans_dmc@abv.bg

VII. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
Конкурсът включва:
– художествено слово (стихотворение, монолог, откъс от проза или басня);
– откъс от пиеса или драматизация;
– скеч или анекдот;
– буфосинхронада.
Времетраене до 5 минути. Участниците могат да бъдат от всички възрастови групи.

VIII. ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА
1. Професионално и компетентно жури за всички раздели.
2. Критерии за оценка:
композиция;
техника на изпълнение;
сценично поведение;
оригинални костюми.

НАГРАДИ

Наградите са осигурени от организаторите на общински конкурс „Шанс”2019.
Голямата награда „Шанс“ – 2019 на Кмета на Димитровград ще бъде връчена на учебно заведение с най-висок рейтинг.
За всяка възрастова група във всеки раздел се връчва – първа, втора и трета награда .
Допълнителни награди: награди на институции, фирми, фондации, спонсори и др.
Отличените изпълнители ще бъдат поканени за участие в представителни общински, регионални и национални изяви.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Класирането за всеки раздел на конкурса се определя от компетентно и професионално жури.
Графикът за реда на явяване на участниците в разделите музикално и танцово изкуство се определя предварително.
Организационният комитет си запазва правата да записва и популяризира, публикува и излъчва изпълненията на участниците.
Заявки за участие /по образец/ ще се приемат в ОП „Детски и младежки център” ет.3 каб.2 до 01.04.2019г.
Със Заявката се изпраща и музиката на песните и танците, с които ще се участва в конкурса /на диск или на e-mail: shans_dmc@abv.bg

Забележка:
След 01 май 2019г. всички участници могат да получат своите конкурсни творби.
Телефон за информация: 0391/6-46-87; 0885 015599 e – mail: shans_dmc@abv.bg
GSM: 0878384499 – Маргарита Дякова