Обновената алея в парк „Марица“

18 фигури от скрап от трите симпозиума по скулптура „Неща премълчавани, неказани думи“ 15-17 г. бяна обновени от своите автори