Камера – Димитър Благоев

Камерата има изглед към кръстовището на булевард Димитър Благоев и улица Иван Вазов