Камерата има изглед към кръстовището на булевард Димитър Благоев и улица Иван Вазов


Автомобилен трафик в реално време