Ангел Петров Найденов

Кмет на Община Димитровград в периода 1991- 1994 г.

Председател на временния изпълнителен комитет на ОбНС – Димитровград в периода 3.10. 1990 г. – 20.10.1991 г.
Кмет на Община Димитровград в периода 1991- 1994 г.