Христо Христов Шишков

Кмет на Община Димитровград в периода 1979 г.-1983 г

Председател на ИК НА ГНС – Димитровград в периода 1971 г.- 1979 г.
Председател на ОбНС на селищна система –Димитровград в периода 1979 г.-1983 г