инж. Димитър Хаджииванов

Кмет на Община Димитровград в периода 1999 г. - 2007 г.

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1999 г. – 2007 г.