инж. Янко Савов Гинев

Кмет на Община Димитровград в периода 1955-1956 г. и 1966-1970 г

Председател на ИК НА ГНС – Димитровград в периода 1955-1956 г. и 1966-1970 г.