Иван Желев Иванов

Кмет на община Димитровград в периода 1950 г. - 1951 г.

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1950 г. – 1951 г.