Лозко Данев Пилев

Director of Health

Председател на ГНС – Димитровград през 1955 г.