Петър Йорданов Трайков – Тушо

Кмет на Община Димитровград в периода 1956 г.-1966 г.

Председател на ИК НА ГНС – Димитровград в периода 1956 г.-1966 г.