Петър Петков Парапанов

Кмет на община Димитровград в периода 1948 г. – 1950 г.

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1948 г. – 1950 г.