Петко Стойков Паунов

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1952-1955 г.