Сашо Тодоров Димитров

Кмет на Община Димитровград в периода 1983 г.-1990 г.

Председател на ИК на ОбНС – Димитровград в периода 1983 г.-1990 г.