Васил Янев Шалапатов

Кмет на община Димитровград в периода 1951 г.-1952 г.

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1951 г.-1952 г.