Транспорт

Автобусна линия 2
дължина на линията 10.50 km, продължителност на пътуване 22 min, 17 спирки

ТЕЦ – Черноконево
6:00 6:30 7:00 7:30 8:10 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 20:20 21:30 23:00
Черноконеро – ТЕЦ
5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:40 9:20 10:00 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 20:10 20:50 22:10

Автобусна линия 3
дължина на линията 12.99 km, продължителност на пътуване 29 min, 16 спирки

кв.Изток – ТЕЦ
5:50 6:30 7:00* 7:30 8:00 9:00* 11:300 13:15* 15:00* 17:00* 17:30* 18:30 21:00*
ТЕЦ – кв.Изток
6:00 6:20 7:00 7:30 8:30 11:00** 12:30** 14:20 16:30 17:00 18:00 20:20
*Тръгва от с.Радиево
**Минава през „Кортовете“

Автобусна линия 7
дължина на линията 10.22 km, продължителност на пътуване 21 min, 14 спирки

ТЕЦ – с.Крепост
6:54 9:40 12:30 14:50 17:00 18:00 20:20
с.Крепост – ТЕЦ
6:15 7:15 10:20 13:10 15:30 17:25 18:35 20:40

Карта на автобусна линия 2 (Черноконево – ТЕЦ – Черноконево)

Евро такси
0391 6 14 14

Класик такси
0391 6 12 12