• Градаски автобусен транспорт

  Автобусна линия 2
  дължина на линията 10.50 km, продължителност на пътуване 22 min, 17 спирки

  ТЕЦ – Черноконево
  6:00 6:30 7:00 7:30 8:10 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 20:20 21:30 23:00
  Черноконеро – ТЕЦ
  5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:40 9:20 10:00 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 20:10 20:50 22:10

  Автобусна линия 3
  дължина на линията 12.99 km, продължителност на пътуване 29 min, 16 спирки

  кв.Изток – ТЕЦ
  5:50 6:30 7:00* 7:30 8:00 9:00* 11:300 13:15* 15:00* 17:00* 17:30* 18:30 21:00*
  ТЕЦ – кв.Изток
  6:00 6:20 7:00 7:30 8:30 11:00** 12:30** 14:20 16:30 17:00 18:00 20:20
  *Тръгва от с.Радиево
  **Минава през „Кортовете“

  Автобусна линия 7
  дължина на линията 10.22 km, продължителност на пътуване 21 min, 14 спирки

  ТЕЦ – с.Крепост
  6:54 9:40 12:30 14:50 17:00 18:00 20:20
  с.Крепост – ТЕЦ
  6:15 7:15 10:20 13:10 15:30 17:25 18:35 20:40

   Карта на автобусна линия 2 (ТЕЦ – Черноконево)

   Карта на автобусна линия 2 (Черноконево – ТЕЦ)

 • Такси

  Евро такси
  0391 6 14 14

  Класик такси
  0391 6 12 12