Интерактивна карта на времето за Димитровград и региона КАРТА
Информация за градушки КАРТА


България

Европа

Бяло:
Липсват данни.
Зелено:
Без опасни явления.
Жълто:
Потенциално опасно.
Оранжево:
Времето е опасно.
Червено:
Времето е много опасно.