Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Транспорт

2-ВЧ: ВиК-Черноконево
2-ЧВ: Черноконево-ВиК

3-ИТ: Изток-ТЕЦ3
3-ТИ: ТЕЦ3-Изток

7-ДК: Димитровград-Крепост
7-КД: Крепост-Димитровград

8-ДХ: Димитровград-Хасково
8-ХД: Хасково-Димитровград

9-ДМ: Димитровград-Меричлери
9-МД: Меричлери-Димитровград

Електронно табло за движение на градски и междуградски автобусен транспорт в Димитровград

  • 2-ВЧ
  • 2-ЧВ
  • 3-ИТ
  • 3-ТИ
  • 7-ДК
  • 7-КД
  • 8-ДХ
  • 8-ХД
  • 9-ДМ
  • 9-МД

Виж предстоящи

Виж цялото разписание

Image Time Programme
5:50

Изток - ТЕЦ3

6:30

Изток - ТЕЦ3

7:00

Радиево - ТЕЦ3

7:30

Изток - ТЕЦ3

8:00

Изток - ТЕЦ3

9:00

Радиево - ТЕЦ3

17:00

Радиево - ТЕЦ3

17:30

Радиево - ТЕЦ3

Автобусна линия 2 ТЕЦ3-Черноконево
дължина на линията 10.50 km, продължителност на пътуване 22 min, 17 спирки

Автобусна линия 3 ТЕЦ-Изток
дължина на линията 12.99 km, продължителност на пътуване 29 min, 16 спирки

Автобусна линия: 7 Димитровград-с.Крепост
дължина на линията 10.22 km, продължителност на пътуване 21 min, 14 спирки

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ3 – П12 – 01

Линия: АГ Димитровград – с. Добрич – с. Горски извор – с. Върбица – с. Бодрово – с. Върбица – с. Горски извор– с. Добрич – АГ Димитровград

изпълнява се делнично

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ3 – П12 – 02

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ДОБРИЧ – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ВЪРБИЦА – с. БОДРОВО – с. ВЪРБИЦА – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ДОБРИЧ – АГ ДИМИТРОВГРАД

Пристига

Тръгва

МАРШРУТ

Пристига

Тръгва

7:00

АГ Димитровград

8:20

7:04 7:05

сп. „Мир“

8:15

8:16
7:12 7:13

с. Добрич

8:07

8:08
7:26 7:27

с. Горски извор

7:52

7:53
7:32 7:33 с. Върбица

7:46

7:47
7:39 с. Бодрово 7:40

изпълнява се ежедневно

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
12:30 АГ Димитровград 13:47
12:34 1 12:35 сп. „Мир“ 13:43 1 13:44
8,4 12:42 1 12:43 с. Добрич 13:35 1 13:36
11,1 12:56 1 12:57 с. Горски извор 13:22 1 13:23
7,6 13:02 1 13:03 с. Върбица 13:16 1 13:17
5,2 13:09 1 с. Бодрово 13:10

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ3 – П12 – 04

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ДОБРИЧ – с. КАСНАКОВО – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ВЪРБИЦА – с. БОДРОВО – с. ВЪРБИЦА – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ДОБРИЧ – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
17:20 АГ Димитровград 18:38
17:24 1 17:25 сп. „Мир“ 18:34 1 18:35
8,4 17:32 1 17:33 с. Добрич 18:25 1 18:26
4,9 17:39 1 17:40 с. Каснаково
6,2 17:46 1 17:47 с. Горски извор 18:12 1 18:13
7,6 17:52 1 17:53 с. Върбица 18:06 1 18:07
5,2 17:59 1 с. Бодрово 18:00

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ1 – П6 – 02

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
8:10 АГ Димитровград 9:10
10,1 8:23 2 8:25 с.Брод 8:54 2 8:52
3,6 8:30 1 8:31 с. Злато поле 8:44 1 8:43
3,9 8:37 1 8:38 с. Долно Белево 8:38

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ1 – П6 – 03

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
12:20 АГ Димитровград 13:30
10,1 12:32 2 12:34 с.Брод 13:14 2 13:16
3,6 12:40 1 12:41 с. Злато поле 13:06 1 13:07
3,9 12:47 1 12:48 с. Долно Белево
7,1 12:58 2 с Райново 13:00

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ1 – П6 – 05

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с.ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се делнично

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
17:30 АГ Димитровград 18:40
10,1 17:42 2 17:44 с.Брод 18:24 2 18:26
3,6 17:50 1 17:51 с. Злато поле 18:16 1 18:17
3,9 17:57 1 17:58 с. Долно Белево
7,1 18:08 2 с Райново 18:10

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ1 – П6 – 06

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се празнично

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
17:00 АГ Димитровград 18:10
10,1 17:12 2 17:14 с.Брод 17:54 2 17:56
3,6 17:20 1 17:21 с. Злато поле 17:46 1 17:47
3,9 17:27 1 17:28 с. Долно Белево
7,1 17:38 2 с Райново 17:40

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ1 – П4 – 01

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. РАДИЕВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. МАЛКО АСЕНОВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. РАДИЕВО – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се делнично

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
17:30 АГ Димитровград 18:25
7,8 17:38 2 17:40 с.Радиево 18:11 2 18:13
5,2 17:46 2 17:48 с. Голямо Асеново 18:04 1 18:05
1,1 17:55 5 с. Малко Асеново 18:00

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ1 – П4 – 03

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. РАДИЕВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. МАЛКО АСЕНОВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. РАДИЕВО – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
17:30 АГ Димитровград 18:25
7,8 17:38 2 17:40 с.Радиево 18:11 2 18:13
5,2 17:46 2 17:48 с. Голямо Асеново 18:04 1 18:05
1,1 17:55 5 с. Малко Асеново 18:00

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ2 – П8.1 – 01

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. КРУМ – с. ЯБЪЛКОВО – с. СТАЛЕВО – с. СКОБЕЛЕВО – с. СТАЛЕВО – с. ЯБЪЛКОВО – с. КРУМ – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се делнично

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
7:30 АГ Димитровград 8:28
9,1 7:36 2 7:38 с.Крум 8:20 2 8:22
5,8 7:46 1 7:47 с. Ябълково 8:11 1 8:12
4,3 7:52 1 7:53 с. Сталево 8:05 1 8:06
3,3 7:58 2 с. Скобелево 8:00

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ2 – П7 – 01

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ЧЕРНОГОРОВО – с. ВОДЕН – с. ЧЕРНОГОРОВО – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
6:30 АГ Димитровград 7:10
6,7 6:42 2 6:44 с.Черногорово 6:54 2 6:56
2,3 6:48 2 с. Воден 6:50

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ2 – П7 – 06

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ЧЕРНОГОРОВО – с. ВОДЕН – с. ЧЕРНОГОРОВО – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

 

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
17:30 АГ Димитровград 18:10
6,7 17:42 2 17:44 с.Черногорово 17:54 2 17:56
2,3 17:48 2 с. Воден 17:50

 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

ДГ2 – П7 – 07

 

на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ЧЕРНОГОРОВО – с. ВОДЕН – с. ЧЕРНОГОРОВО – АГ ДИМИТРОВГРАД

 

изпълнява се ежедневно

Разстояние Час, минути Час, минути
(км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва
13:30 АГ Димитровград 14:20
6,7 13:42 2 13:44 с.Черногорово 14:05 2 14:07
2,3 13:48 2 с. Воден 14:00

Автомобилен транспорт

Евро такси
0391 6 14 14

Класик такси
0391 6 12 12

ЖП транспорт