Транспорт

Транспорт на територията на Община Димитровград.

Автобусна линия 2
дължина на линията 10.50 km, продължителност на пътуване 22 min, 17 спирки

ТЕЦ – Черноконево
6:00 6:30 7:00 7:30 8:10 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 20:20 21:30 23:00
Черноконеро – ТЕЦ
5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:40 9:20 10:00 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 20:10 20:50 22:10

Автобусна линия 3
дължина на линията 12.99 km, продължителност на пътуване 29 min, 16 спирки

кв.Изток – ТЕЦ
5:50 6:30 7:00* 7:30 8:00 9:00* 11:300 13:15* 15:00* 17:00* 17:30* 18:30 21:00*
ТЕЦ – кв.Изток
6:00 6:20 7:00 7:30 8:30 11:00** 12:30** 14:20 16:30 17:00 18:00 20:20
*Тръгва от с.Радиево
**Минава през „Кортовете“

Автобусна линия 7
дължина на линията 10.22 km, продължителност на пътуване 21 min, 14 спирки

ТЕЦ – с.Крепост
6:54 9:40 12:30 14:50 17:00 18:00 20:20
с.Крепост – ТЕЦ
6:15 7:15 10:20 13:10 15:30 17:25 18:35 20:40

Карта на автобусна линия 2 (Черноконево – ТЕЦ – Черноконево)

06:30 – Бултранс
07:15 – Арда Тур ЕООД
07:40 – Бултранс
08:00 – Бултранс
08:15 – Тракия Бус ЕООД
08:45 – Арда Тур ЕООД
09:10 – Бултранс
09:30 – Бултранс
09:45 – Тракия Бус ЕООД
10:00* – Арда Тур ЕООД
10:15 – Арда Тур ЕООД
10:35 – Бултранс
11:00 – Бултранс
11:15 – Тракия Бус ЕООД
11:30* – Арда Тур ЕООД
11:45 – Арда Тур ЕООД
12:10 – Бултранс
12:30 – Бултранс
12:45 – Тракия Бус ЕООД
13:15 – Арда Тур ЕООД
13:40 – Бултранс
14:00 – Бултранс
14:15 – Тракия Бус ЕООД
14:45 – Арда Тур ЕООД
15:10 – Бултранс
15:30 – Бултранс
15:45 – Тракия Бус ЕООД
16:15 – Арда Тур ЕООД
16:35 – Бултранс
17:00 – Бултранс
17:15 – Тракия Бус ЕООД
17:45 – Арда Тур ЕООД
18:00 – Бултранс
18:20 – Бултранс
18:40 – Тракия Бус ЕООД
19:00 – Арда Тур ЕООД
19:30 – Бултранс
21:00 – Бултранс

06:30 – Арда Тур ЕООД
07:15 – Бултранс
07:30 – Тракия Бус ЕООД
07:45 – Арда Тур ЕООД
08:00 – Арда Тур ЕООД
08:30 – Бултранс
08:45 – Бултранс
09:00 – Тракия Бус ЕООД
09:15*- Арда Тур ЕООД
09:30 – Арда Тур ЕООД
09:50 – Бултранс
10:15 – Бултранс
10:30 – Тракия Бус ЕООД
10:45* – Арда Тур ЕООД
11:00 – Арда Тур ЕООД
11:20 – Бултранс
11:45 – Бултранс
12:00 – Тракия Бус ЕООД
12:30 – Арда Тур ЕООД
12:50 – Бултранс
13:15 – Бултранс
13:30 – Тракия Бус ЕООД
14:00 – Арда Тур ЕООД
14:20 – Бултранс
14:45 – Бултранс
15:00 – Тракия Бус ЕООД
15:30 – Арда Тур ЕООД
15:50 – Бултранс
16:15 – Бултранс
16:30 – Тракия Бус ЕООД
17:00 – Арда Тур ЕООД
17:20 – Бултранс
17:45 – Бултранс
18:00 – Тракия Бус ЕООД
18:20 – Арда Тур ЕООД
18:40 – Бултранс
19:00 – Бултранс
20:15 – Бултранс
21:00 – Бултранс

Евро такси
0391 6 14 14

Класик такси
0391 6 12 12