Изложбена зала „Асен Крайшников“ КДК

февруари 2019